Kvalité och miljö

För oss är det viktig att värna om både kvalitet och miljö.

Vi arbetar enligt interna rutiner som är baserade på ISO 9001 och ISO 14001. Våra avtal och leveransvillkor är branschenliga och anpassade efter varje konkret projekt.

Vi har utarbetade policys för såväl som kvalitet och miljö och vi väljer alltid de mest miljövänliga alternativet på material då möjlighet finns.

Kvalitetspolicy

Villamästaren genomför byggentreprenader med kvalitet och precision. Alla uppdrag genomförs enligt tillämpliga författningskrav.

Genom att erbjuda våra kunder ett brett sortiment av produkter och tjänster, leverera helhetslösningar vill vi skapa mervärde åt våra kunder. Ett långsiktigt partnerskap med våra kunder baserat på ömsesidig respekt och förtroende där vi tar ett helhetsansvar.

En fungerande och uppdaterad kvalitetsplan ger oss mycket mer tillbaka samt att det i slutändan ger våra kunder tillförlitlighet och mycket hög kvalitet på utförda installationer.

Hos oss tar alla medarbetare personligt ansvar till att förbättra och höja kvaliteten på företagets tjänster och mot kunderna. Vi arbetar med dialoger och in hämtning av information i alla projekt. Detta för att tillgodose kundens krav och önskemål inför ett nytt projekt, kunden skall alltid känna sig säker till sitt val av lösning.

Villamästaren arbetar efter en väl inarbetad struktur för att alltid leverera det bästa, för oss själva och för kunden. I företaget utbildas personalen fortlöpande för att förbättra miljön och kvaliteten inom företaget.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Vi måste alla se framåt mot en bättre miljö och jobba mot att förbättra miljön idag genom att förebygga förorening.

Genom små medel kan vi alla göra en skillnad och vi på Villamästaren tar ett stort personligt ansvar till att jobba mot en renare och trevligare miljö.

Alla inom företaget är väl insatta i vår miljöpolicy och tar ett personligt ansvar för att förbättra miljön. Bland annat genom att planera leveranser av gods och resor inom företaget så att vi undviker onödiga transporter.

Vi köper endast in miljö bilar till företaget.

Vi källsorterar avfall.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.