Om oss

Vi på Villamästaren har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av bygg-, och entreprenadverksamhet. Vår affärsidé är att leverera högkvalitativa och trygga entreprenader, huvudsakligen för villaägare. Vi är dock inte främmande för vare sig totalentreprenader eller ombyggnader av lokaler eller lägenheter.

Genomarbetat kalkylsystem & effektiva avtal

Vi arbetar med ett genomarbetat kalkylsystem samt effektiva avtal med våra leverantörer. Sammantaget ger det våra kunder en rättvis kalkyl för varje projekt. 

Vi är huvudsakligen verksamma i Stockholm med omnejd.

Arkitekt-, och konstruktionsritningar

Genom vårt heltäckande tjänsteutbud kan du vända dig till oss nästan oavsett hur ditt behov ser ut avseende din bostad. Vi har genomgående erfarna byggledare och hantverkare med samtliga erforderliga certifieringar och utbildningar. Genom en noggrann planering och logistik genomför vi ditt projekt på rätt sätt och i rätt tid. Vi ser till att alla arbetsmoment löper i varandra för att minimera leveranstiden och därmed störningen ditt boende. Är du osäker på hur exempelvis din tillbyggnad ska se ut kan vi vid behov även bistå med arkitekt-, och konstruktionsritningar.

Vi arbetar enligt ISO baserade kvalitets-, och miljösystem.