Våra tjänster

En av fördelarna med att välja Villamästaren som partner är vår mångsidighet. I stället för att ha olika leverantörer beroende på ditt behov, kan du med trygghet anlita oss för nästan samtliga tjänster du behöver för att bygga eller förbättra din bostad. Detta gäller vare sig du genomför flera olika entreprenader på en gång eller är en återkommande kund.

Vi har i princip ett heltäckande tjänsteutbud för entreprenadtjänster. Genom vår bredd har du möjlighet att vända dig till samma leverantör för ditt nästa projekt.

  • Badrum, VVS, kök
  • Tak-, och golvläggning
  • Fasader - renovering, putsning m.m.
  • Om-, och tillbyggnader
  • Altaner och trädäck
  • Markarbeten, dräneringar
  • Stensättning och plattläggning
  • Målningsarbeten 
  • El, tele, bredband, larm och övervakning
  • Arkitekt-, och konstruktionsritningar

Förutom detta genomför vi även totalentreprenader, nybyggen av villor och radhus, samt ombyggnader av vindar, lokaler och liknande.
Vid önskemål kan vi upprätta CAD ritning innan entreprenadens start så att du får en realistisk bild av slutresultatet och vi säkerställer att vi har samma ambition.